Azensa Rimpanti

En rekryterare för Digeta Longa. Rekryterade Talmino och var hans första operatör.

Azensa Rimpanti

Rökridåer Hopeless Hopeless