Rävarna

Rävarna är en kriminell, mindre organisation som domineras av sina grannar Perukmakarna och nominellt svär lojalitet till Ingolmo Dokella. Till skillnad från de andra gängen har man ingen legal frontverksamhet utan
organiserar tjuvar, tiggare, mördare, hälare och andra ljusskygga yrkespersoner i östra Gimorra.

Rävarna

Rökridåer Hopeless Hopeless