Kejsarinnans agenter

Kejsarinnan Heneguya var personligen utsatt för Nya Sfärens ränker. De spred illvilliga rykten om den farsegels härskarinnan från Kalklanden eftersom de visste att hon var kejsarsidans skarpaste hjärna och samtidigt sårbar, då inga paratornier gillar utlänningar. Nya Sfären försnillade också via redaren Areto Bielkesöga de medel som Heneguya samlat in för att bygga en invasionsflotta som skulle återta Marjura. Eftersom kejsarinnan tidigare umgicks med shaguliterna, som fått skulden för svavelhandelns kollaps, har hon behov av att demonstrera sin patriotism.

Content Not Found: areto-bielkes-ga-da-siola lade hennes guld på en stenbåt, en skulptur i hamnen som skulle få folk att skratta åt den dåraktiga kejsarinnan. Heneguyas folk litar inte riktigt på rikets dådkraft, utan hon har egna agenter som letar efter Nya Sfärens anhängare i huvudstaden. Bränd efter fördömandet av shaguliterna är hon heller inte helt säker på att Nya Sfärens roll helt framkommit. Hon är därför alltid mån om att samla in information.

Kejsarinnan själv befinner sig på sitt vandrande slott norr om Okruzandeviken utan har skickat sin legat Ludenbrand till huvudstaden där han fungerar som kontaktman och bevakar hennes intressen. Kejsarinnan har tillgång till ungefär en halv legion egna trupper som är lojala mot henne och förstås gott om andra resurser.

Kejsarinnans agenter

Rökridåer Hopeless Hopeless