Tag: tricilve

Results

 • Main Page

  Här är wikin för [[Rökridåer | Rökridåer]]. Saknas något? [[Skapa ny sida]]. Länka till det som är olänkat. *Karaktärer* [[:kleo | Kleonora di Spenzio]] [[:nicholina | Nicholina]] [[:mino | Mino]] [[:renodo-di-spenzio | Renodo di Spenzio]] [[: …

 • Tricilve

  Det trakoriska rikets huvudstad [[Tricilve | Tricilve]] har alltid utgjort en arena präglad av gudinnan Kastykes devis att gudarna älskar den som är framgångsrik. Hårdast är konkurrensen i stadens slum där kampen mellan ligor som [[Perukmakarna | …

 • Perukmakarna

  Perukmakarna är en halvkriminell organisation som startades för tjugo år sedan av Labran Dokella, mor till den nuvarande ledaren [[Ingolmo Dokella | Ingolmo Dokella]] och till officeren Mathus Dokella, som nyligen stupade under ett uppdrag i Hiltre. …

 • Investalerna

  Nya Sfärens fall har sänt konvulsioner genom hela kastykerkyrkan. Det har alltid funnits en spänning och maktkamp mellan kyrkan å ena sidan och kejsaren/Bodâken å den andra. Många är rädda för att [[Nya sfären | Nya Sfären]]s förräderi ska användas som fö …

 • Flagellanterna

  Flagellanterna är en av Perukmakarnas konkurrerande ligor. Förhållandet mellan organisationerna är spänt, men Ingolmo har gjort en fredstrevare genom att ge ledaren Galtippa en ljusblå lyxperuk. Ingolmo vill helst slippa fiender inför den känsliga …

 • Skunkrövarna

  Huruvida Skunkrövarna har sitt namn efter ett djurs bakdel eller för att många rövare finns bland dem är det ingen som vet eller bryr sig om. Stinker gör de i alla händelser eftersom de sköter sophämtning på entreprenad och undanröjning av annat, såsom …

 • Naglarna

  N aglarna är en kamratsammanslutning av ett tiotal tidigare agenter för Digeta Langa. De har hoppat av därför att de är övertygade om att Praanz da Kaelve blivit förrådd och tänker inte vila förrän de vet sanningen och hämnats om så visar sig vara på …

 • Nekrostylister

  Nekrostylisterna är till det yttre ett lagligt gille med eget myntslageri, och de bevakar svartsjukt sitt monopol på balsamering och begravningar. De har också många framstående liksynare och deras sigill, det plymkrönta kraniet, återfinns på varje …

 • Nya sfären

  Nya Sfären är en Kastykerorden ställd att främja _Det gyllene sakramentet_, alltså förmerandet av pengar. Kejsarmakten har aldrig gillat Nya Sfären och när ett mordförsök gjordes på dess ledare herr Ialsop da Kamesti, redan samma dag som orden inrättades, …

 • Digeta Longa

  Digeta Longa har alltid bråda dagar i uppspårandet och bekämpandet av rikets fiender. Officerare inom Digeta Longa har stort handlingsutrymme, men också strikt ansvar inför sina överordnade. Genom lejdebrev kan de begära logistisk assistans av rikets …

 • Usermanda

  [[Rävarna | Rävarna]]s speciella leverantör av beställningsvaror är tjuven Usermanda, vars största talang är att kartlägga och organisera kupper. Hon är också en skicklig bedragerska och hoppar faktiskt in i skådespelartroppen på Burladåren ibland för att …

 • Snillerpåvaren

  Snillerpåvaren, [[Rävarna | Rävarna]]s ledare, är en hälare med bakgrund som akademiker och juvelerare, och är mycket skicklig på att värdera det mesta. Han saknar helt överläpp efter en misslyckad operation mot harmynthet. Däremot har han en liten …