Tag: trakorien

Results

  • Tricilve

    Det trakoriska rikets huvudstad [[Tricilve | Tricilve]] har alltid utgjort en arena präglad av gudinnan Kastykes devis att gudarna älskar den som är framgångsrik. Hårdast är konkurrensen i stadens slum där kampen mellan ligor som [[Perukmakarna | …