Tag: skunkrövarna

Results

  • Skunkrövarna

    Huruvida Skunkrövarna har sitt namn efter ett djurs bakdel eller för att många rövare finns bland dem är det ingen som vet eller bryr sig om. Stinker gör de i alla händelser eftersom de sköter sophämtning på entreprenad och undanröjning av annat, såsom …