Tag: skumt arbete

Results

  • Nekrostylister

    Nekrostylisterna är till det yttre ett lagligt gille med eget myntslageri, och de bevakar svartsjukt sitt monopol på balsamering och begravningar. De har också många framstående liksynare och deras sigill, det plymkrönta kraniet, återfinns på varje …