Tag: säkerhetspolis

Results

  • Digeta Longa

    Digeta Longa har alltid bråda dagar i uppspårandet och bekämpandet av rikets fiender. Officerare inom Digeta Longa har stort handlingsutrymme, men också strikt ansvar inför sina överordnade. Genom lejdebrev kan de begära logistisk assistans av rikets …