Tag: rollperson

Results

  • Kleonora di Spenzio

    Kleonora di Spenzio växte upp i Tircilves mindre trevliga kvarter. gennes familj var lumpsamlare och hon fick snart börja hjälpa till med enkla sysslor för att få ekonomin att gå runt. Kleonora uppvisade dock en tydlig intelligens och lyckades snart lära …