Tag: rävarna

Results

  • Rävarna

    Rävarna är en kriminell, mindre organisation som domineras av sina grannar [[Perukmakarna | Perukmakarna]] och nominellt svär lojalitet till [[Ingolmo Dokella | Ingolmo Dokella]]. Till skillnad från de andra gängen har man ingen legal frontverksamhet utan …

  • Usermanda

    [[Rävarna | Rävarna]]s speciella leverantör av beställningsvaror är tjuven Usermanda, vars största talang är att kartlägga och organisera kupper. Hon är också en skicklig bedragerska och hoppar faktiskt in i skådespelartroppen på Burladåren ibland för att …

  • Snillerpåvaren

    Snillerpåvaren, [[Rävarna | Rävarna]]s ledare, är en hälare med bakgrund som akademiker och juvelerare, och är mycket skicklig på att värdera det mesta. Han saknar helt överläpp efter en misslyckad operation mot harmynthet. Däremot har han en liten …