Tag: naglarna

Results

  • Naglarna

    N aglarna är en kamratsammanslutning av ett tiotal tidigare agenter för Digeta Langa. De har hoppat av därför att de är övertygade om att Praanz da Kaelve blivit förrådd och tänker inte vila förrän de vet sanningen och hämnats om så visar sig vara på …