Tag: investalerna

Results

  • Investalerna

    Nya Sfärens fall har sänt konvulsioner genom hela kastykerkyrkan. Det har alltid funnits en spänning och maktkamp mellan kyrkan å ena sidan och kejsaren/Bodâken å den andra. Många är rädda för att [[Nya sfären | Nya Sfären]]s förräderi ska användas som fö …