Tag: det gyllene sakrametet

Results

  • Nya sfären

    Nya Sfären är en Kastykerorden ställd att främja _Det gyllene sakramentet_, alltså förmerandet av pengar. Kejsarmakten har aldrig gillat Nya Sfären och när ett mordförsök gjordes på dess ledare herr Ialsop da Kamesti, redan samma dag som orden inrättades, …