Kleonora di Spenzio

Sextonåriga Kleonora upplevs ofta som äldre än hon är och mycket mer skrämmande än hon borde.

Description:

Kleonora är en lillgammal sextonåring från Tricilve som nyss blommat ut på mer än ett sätt. Hon gör många nervösa med sitt kvicka intellekt, sin vassa tunga och sitt emellanåt mycket märkliga beteende. Det intryck man får av henne är vildvuxet och otämjt där hennes bruna penetrerande ögon tittar ut under de svarta lockarna.

Blod

Vind: 3
Eld: 3
Vatten: 1
Sten: 1

Förmågor

Bildad: 1 (Ithilgorms tunga)
Pyromantik: 2
Läkekonst: 1 (Liksynare)

Erfarenheter

  • Redan som kolt insåg jag att folk gör missttag när de är arga.
  • Min bror boklust tvingade mig bli bra på att hämta information snabbt.
  • Jag behövde snabbt bli bra på att förklara bränder.
  • Jag tände elden inom vår fiende Blidochmilds .

Relationer

Öde

Att penetrera magins innersta väsen.
Ödstyngd: 1
Förbannelse: Vet när hon skall vara tyst, men vill inte.
Tillfälligt mål: Att visa min självständighet.

Skuggmakt: Spizter na Krist

Eldelementar med okända mål.

Karaktärsbild från den talangfyllde Kim W Andersson med tillstånd.

Bio:

Kleonora di Spenzio växte upp i Tircilves mindre trevliga kvarter. gennes familj var lumpsamlare och hon fick snart börja hjälpa till med enkla sysslor för att få ekonomin att gå runt. Kleonora uppvisade dock en tydlig intelligens och lyckades snart lära sig läsa med hjälp av sin storebror …. Något som han senare kom att ångra då de ofta konkurrerade om att läsa samma böcker. tbc…

Kleonora di Spenzio

Rökridåer Hopeless miviks